Holan_Vanutí

Holan_Vanutí

So 3. září 2022 20:00
Telegraph, Jungmannova 3, Olomouc

Poetické obrazy lidského života ve verších Vladimíra Holana. Multižánrový scénický projekt věnovaný významnému českému básníkovi 20. století. Poezie jako hudba, tanec jako poezie, hudba jako tanec. Projekt proběhne v rámci festivalu "ProArt 2022.":https://goout.net/cs/proart-2022-olomouc/szduhvt/