Hopi-land

Hopi-land

Pá 15. června 2018 20:00
Alfred ve dvoře, Františka Křížka 36, Praha
Hopi-land je autorskou inscenací studentů DAMU spojující slovo, pohyb a prvky dokumentárního divadla.
Hopi-land je mozaikou záhadných vesmírných jevů a důkazů o existenci mimozemských kultur. Tvůrčí tým, inspirován Dänikenovými knihami jako Poselství z roku 2118 nebo Vzpomínky na budoucnost, zhmotňuje souvislosti, které si člověk utváří mezi zdánlivě nesouvisejícími fakty. Zkoumá, jak nás ovlivňuje touha být obklopen mystikou a proč má lidská mysl tendenci za sebe řetězit informace, které spolu nesouvisí.
Einstein správně řekl, že je málo těch, kteří se dívají vlastníma očima a cítí vlastním srdcem. Přezkoumejme tedy známé skutečnosti a objevme v nich zcela jiný význam v novém kontextu.