Hotel Európa: Post-Colonial Loves

Hotel Európa: Post-Colonial Loves

Út 22. října 2019 19:00
Moving Station – JOHAN, Koperníkova 56, Plzeň
Drama
Portugalská inscenace dokumentárního divadla pracuje s tématem „láska“, jež tvůrci využívají k otevření diskuse nad portugalským kolonialismem a post kolonialismem. Láska se v pojetí tvůrců stává politickým aktem.
Láska jako dějiště politiky i utopií v koloniálním prostoru a postkoloniální éře. Dokumentární inscenace André Amália a Terezy Havlíčkové vychází z rozhovorů s lidmi, kteří kolonialismus zažili, ale i s příslušníky nové generace narozené po pádu portugalského impéria, kteří jsou koloniálním myšlením ještě přímo poznamenáni. Jak násilná povaha kolonialismu ovlivnila vztahy v minulosti a dnes? Výpovědi bývalých portugalských vojáků, kteří za války zplodili děti s africkými ženami a Portugalek, které se zamilovaly do členů afrických hnutí bojujících za svobodu, jsou konfrontováni se svědectvím dětí, které z těchto vztahů vzešly.
Uváděno s českými titulky.