Human Being

Human Being

So 1. dubna 2023 11:15
DIFA JAMU, Mozartova 1, Brno

Jsou křehké. Musíš jim naslouchat. Jinak je nemůžeš pořádně poznat, je to cosi na pomezí, nikdy u nich nemůžeš mít jistotu, že tu budou navždy. Můžeš jim nahlédnout do nitra, jen když je zničíš a už není cesty zpět. fakt ne. Je to život napůl cesty. Něco mezi touhou po poznání a omeletou. Konec je pravděpodobný. ad infinitum atakdále. Autorské monodrama vycházející z tématu obsese. Co je její přirozená míra? Láska, potřeba pečovat, hromadění a materialismus, touha po doteku, navracející se myšlenka, fyzické konání jako obsesivní principy položené na hranici (dis)komfortnosti.