I am important

I am important

Út 18. října 2022 17:00
Alternativní
zrušeno

Plenérová performance rozvíjející tezi I am normal. Tematiku lidství, tentokrát ženství vymezuje název I am important. V hlavní roli s neznámou humanoidní postavou ženského pohlaví. Může jí být kterákoliv z nás. Nenechte se zmást. Hlasy přímo v tvých uších navádí myšlenky, nutí tě přehodnocovat společensky zažitou, hluboce zakořeněnou normu. Každým dnem se pomaloučku posouvá, ale pořád v nás zůstává úpěnlivě zarytá. Co v tobě evokuje růžová?

Její fyzický manifest uprostřed pole dává prostor spočinout v myšlenkách na téma ženství v dnešní společnosti. Její břemeno je fyzicky přítomné, neoblomně staví pilíře vlastní svrchovanosti. Stačí to? Co ještě musí udělat, aby ženy a muži byli společně lidmi, každý ve své plnohodnotné jedinečnosti.

Představení proběhne na letišti v Medlánkách, konkrétní místo v této lokalitě bude ještě upřesněno.