I am normal: Example no. 3

I am normal: Example no. 3

St 13. dubna 2022 19:30
Buranteatr, Kounicova 22, Brno

Autoři této performance se dle svých slov snaží nabídnout divákům ne zcela divadelní zážitek. Svoji práci popisují jako hraničící s výtvarnou instalací, performance nebo happeningem, a divadelní prostor považují za limitující. Ten totiž u diváka může generovat očekávání tradičního divadelního vztahu divák–účinkující.

My volíme pro naši práci nedivadelní prostor, ve kterém si divák sám určí svoji pozici a roli v prostoru.

Projekt I am normal je tezí zastřešující několik projektů. Jedním z nich je celovečerní pohybová inscenace s názvem I am normal: Example no. 3.