Invited

Invited

So 9. března 2019 17:00
Divadlo Archa, Na poříčí 1047/26, Praha
„Snažím se propojovat generace. Tanec přitom slouží jako dorozumívací prostředek. V tom vidím jeho velkou sílu.“
Tanečník a choreograf Seppe Baeyens s uskupením Ultima Vez úzce spolupracuje od roku 2011. V roce 2015 pod křídly skupiny Wima Vandekeybuse vytvořil svoje první velké taneční představení Tornar pro mnohogenerační sbor profesionálních a amatérských tanečníků. Představení mělo v Belgii i v zahraničí velmi dobrý ohlas a bylo vybráno pro účast na festivalu Het Theater Festival. Baeyensovo nejnovější dílo stojí na intenzivním zkoumání témat (jevištního) prostoru a spoluautorství v současném tanci. V představení Invited Baeyens formuluje svoji uměleckou odpověď na otázku, jak se diváci mohou podílet na choreografii představení. V jeho pojetí je tanec společným jazykem, který umožňuje nové druhy soužití a tím stírá hranice mezi performery a diváky. Různorodé mnohogenerační obsazení odráží rozmanitost dnešní společnosti. Publikum zde hraje nepostradatelnou roli a dostává také příležitost ujmout se vedení. Scénografie představení rozděluje i sjednocuje, objevuje se a mizí, vede tanečníky i diváky jejich společným příběhem.