Jan Patočka a Charta 77

Jan Patočka a Charta 77

Čt 17. října 2019 20:00
Studio Hrdinů, Dukelských hrdinů 47, Praha
Scénický dokument a inscenace Kacířské eseje inspirované osobností a dílem Jana Patočky.
V poslední době se stále více zdůrazňuje význam moderních dějin ve výuce, i proto se Studio Hrdinů rozhodlo připravit scénický dokument a inscenaci Kacířské eseje, inspirované osobností a dílem Jana Patočky. Tématem scénického dokumentu bude role největšího českého filosofa moderní doby Jana Patočky, žáka E. Husserla a M. Heideggera, při vzniku Charty 77. Jan Patočka se celý život zabýval fenoménem obce a služby, kterou vůči ní má mít jednotlivec. Svým vstupem do veřejného života v souvislosti s Chartou tuto svoji cestu potvrdil. Obsahem dokumentu budou zveřejněné archivní materiály StB, která sledovala „protistátní“ Patočkovu činnost v souvislosti s Chartou, dále dokumenty, které dokazují míru represe, která vůči němu jako prvnímu mluvčímu Charty 77 a jeho spolupracovníkům byla státním aparátem vyvíjena. Scénický dokument otevře téma mediální dehonestace signatářů Charty a téma mediální manipulace v dobovém cenzurovaném tisku. Projekt se bude zabývat i protokoly z výslechů Jana Patočky na StB. A nakonec souvislostmi jeho úmrtí po posledním desetihodinovém výslechu a ohlasem jeho úmrtí v tuzemském a zahraničním tisku. Nebude samozřejmě chybět dokumentace z pohřbu tohoto filosofa a prvního mluvčího Charty 77, který se StB snažila všemi prostředky narušit.
Součástí scénického dokumentu bude diskuze, které se zúčastní filosof Jan Sokol – zeť Jana Patočky, nebo Ivan Chvatík – vedoucí Archivu Jana Patočky a historik Petr Blažek. Diskuzi bude moderovat Adam Drda nebo Petr Fišer.