Japonské komedie kjógen

Japonské komedie kjógen

Po 24. srpna 2020 19.30
3 japonské komedie kjógen na nádvoří Místodržitelského paláce v Brně:
Lahodný jed
Chrám Inaba
Hlas za dveřmi
V případě nepřízně počasí bude představení přesunuto do sálu v místě konání.