Júl

Júl

Pá 31. března 2023 20:00
HaDivadlo, Poštovská 8d, Brno

„Júl“: Na motívy hry Ivana Vyrypajeva
Inscenace se inspirovala hrou významného představitele představitele ruského nového dramatu Ivana Vyrypajeva Červenec. Odráží naše úvahy na téma smyslu lidského života, pocitu osamělosti, se kterou se v současnosti konfrontuje čím dál větší počet (i mladých) lidí. Přirozená potřeba někam patřit, být vyslyšený a přijímaný, mnohé vede k extrémním postojům. Náš hrdina také touží po lásce a pozornosti, balancuje na tenké hraně mezi snem a skutečností, mezi racionálním uvažováním a emocemi. Abychom se poznali, nestačí poznat jen naše emoce, ale i myšlenky. Jak dlouhá je cesta mezi myšlenkou a jejím uskutečněním?

Vysoká škola múzických umění v Bratislavě je nejstarší vzdělávací institucí na Slovensku, která se specializuje na vzdělávání studentů v oblasti divadelního umění a umělecké tvorby a také v oblasti managementu a produkce umění. Její tři fakulty (Hudební a taneční, Filmová a televizní, Divadelní) poskytují teoretické a praktické vzdělání v oblasti divadelního umění a filmu. Škola byla založena v Bratislavě v roce 1949. Vysoká škola múzických umění (VŠMU) je moderní vzdělávací instituce zaměřená na studenty z celého světa. VŠMU je plně akreditována jako univerzita v rámci slovenského vzdělávacího systému a poskytuje komplexní bakalářské a magisterské studijní programy v oblasti múzických umění.