Kacířské eseje

Kacířské eseje

Čt 8. dubna 20.00
Studio Hrdinů, Dukelských hrdinů 47, Praha
Drama
zrušeno
Projekt Kacířské eseje se soustředí na osobnost filosofa Jana Patočky a myšlenkovou sumu obsaženou v jeho rozsáhlém díle. Pro Jana Patočku bylo prvořadým úkolem myslitele, ale i běžného občana, starat se o obecné dobro, o společnost, které je součástí. Jan Patočka v předvečer vzniku Charty 77 říká: „Dnes běží o to, aby pohnutky jednání neležely nadále jedině nebo převahou v oblasti strachu a zvýhodnění, nýbrž v úctě k tomu, co je v člověku vyššího, v porozumění pro povinnost, pro obecné dobré, pro nezbytnost vzít na sebe v tomto směru i nepohodlí, nepochopení a riziko.“
V dramatickém textu, jehož autorem je M. Bambušek, půjde také o snahu otevřít Patočkův myšlenkový svět, zpřístupnit a předat jej laické veřejnosti, dostat tuto filosofii k lidem, kteří s filosofií běžně nepřicházejí do styku a pro něž jsou Patočkovy texty neprostupné myšlenkové bludiště. Důvod pro to je jediný: Jan Patočka neustále nepřestává vést k tomu, abychom viděli, co je život a jaký může být, že život nemá být pouhé přežívání, že nemáme být pouhými bezmocnými, konzumními nevolníky života, ale že se spíš máme starat, pečovat o obecné dobré, o obec, že máme vzít do svých rukou osud svůj a osud světa, za který jsme odpovědni svým předkům i potomkům.
Dramatický text Kacířské eseje vzniká ve spolupráci s filosofy Ivanem Chvatíkem, Janem Sokolem, Miroslavem Petříčkem.

Další termíny

Čt 15. dubna 20.00
Čt 15. dubna 20.00
Pá 16. dubna 20.00
Po 17. května 20.00
Po 28. června 20.00
Út 29. června 20.00
Zobrazit celý program divadla