Kauza Schwejk

Kauza Schwejk

St 10. května 2017 20:00
Studio Hrdinů, Dukelských hrdinů 47, Praha
_Je zvláštní, že největší humoristický román našeho století byl napsán o tom nejkrutějším, co si lze představit, o válce._ (Milan Kundera) Dosud se rozsah násilí a anarchie vkomponované do Haškova významného románu buď ne zcela dostatečně oceňuje, anebo se přímo ztrácí při překladu nebo výkladu díla. Válečný folklór se ukázal být chytlavější než její realistické vylíčení. Ale co kdyby se Hašek vzal doslova a psychologická studie věčného parazitování – nezáleží na tom, zda jde o Čecha nebo příslušníka jiného národa – by se stala východiskem pro soudní řízení? Dušan David Pařízek pravidelně pracuje pro přední divadla v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Česku a nyní představuje svoji první produkci společného projektu Studia Hrdinů, Wiener Festwochen a Theater Bremen. Se svým mezinárodním souborem se zabývá vzájemnými výčitkami, vysvětlováním a obhajováním války, kterou nikdo nechtěl. Je den, kdy u soudu probíhají výslechy. Jednací řečí je němčina. Soudní proces řeší případ „dobrého“ vojáka…