Kitty In The Garden

Kitty In The Garden

St 15. září 19.30
Studio Alta, U Výstaviště 21, Praha

Performance a live cinema.

Živá audiovizuální performance KittyInTheGarden je výpravou do nitra hardware a software, který je v reálném čase propojován s animací a prostorovým zvukem. Použité technologie, spolu s animacemi na hranici virtuálního a reálného světa, zavedou zájemce do imaginativních fantastických krajin a intuitivních myšlenkových prostor, které vznikají jako herně-hudební aplikace a odráží tak autorův přístup ke zkoumání lokalit, sběru dat a vývoje.

Představení pro cyklus SPA zve diváky do prostor Invalidovny, kde vytváří živé site-specific kino, které navazuje na dlouhodobý performativní projekt Jakuba Krejčího KittyChaosPlanet. Po představení bude následovat diskuze, která umožní hlubší ponoření do tématu události a nabídne reflexi společně prožité performance.

Jakub Krejčí je absolventem Centra audiovizuálních studií na pražské FAMU a mediální umělec zaměřující se na pohyblivý obraz, zvuk, VR a narativ. Dlouhodobě pracuje se zvukem a obrazem v jejich interaktivních formách a jejich aplikaci v reálném prostoru. V současnosti se zabývá také uměleckým výzkumem na Famu, kde využívá herní platformy a metody hudebního programování k vývoji aplikací na pomezí her, umění a designu.