Kobietostan

Kobietostan

Út 15. září 2020 19.00
Moving Station – JOHAN, Koperníkova 56, Plzeň
Drama
Kobietostan: Chór pro jednu herečku – polyfonie neslyšitelných hlasů v hlase jediné herečky, která reprezentuje sociální svědomí. Jako vůdce sboru v řecké tragédii se stává komentátorem života a zpívá píseň o kolektivní touze po lepším světě.
Je učitelkou řeči pro ty, kteří neumí mluvit, pro ty, kteří nemají místo ve společnosti, pro všechny vyloučené ženy.
Kobietostan – utopický stát fungující v alternativní realitě, místo snů, ve kterém je zákon stanoven ženami – ožívá na pódiu. V tomto prostoru herečka, královna-matka Womenstate, přebírá odpovědnost za všechny nevyslovené příběhy, předkládá je společnosti a dává jim smysl.