Koledníci o půlnoci - vánoční obchůzka

Ne 13. prosince 2020 19.00
Činohra
Jedná se o veselé a hravé vánoční představení, plné písní a pohybu, určené všem věkovým kategoriím, především pak rodičům či prarodičům s dětmi.

Je složené ze dvou částí přirozeně propojených dějovým obloukem. První část zobrazuje klasickou vánoční kolední obchůzku: scházejí se koledníci, handrkují se, předhánějí, přou a přetahují, poté, že jsou Vánoce, se smíří a koledují společně. V druhé části představení se koledníci promění v herce a v rámci koledy sehrají hospodářům a osazenstvu stavení klasickou lidovou vánoční hru – zvěstování, putování, klanění, hádání a usmíření. Na úplný závěr mají diváci možnost si spolu s aktéry představení zazpívat vánoční koledy a třeba se naučit některou z těch krásných, leč méně známých.

Inscenace je návratem k pramenům české vánoční tradice prostřednictvím lidové poezie, koled, zvyků a písní. Jde o scénickou koláž, sestavenou v první části převážně z lidových textů, obsažených v knize Karla Plicky a Františka Volfa Český rok – Zima. Druhá část, klasická vánoční hra, je sestavena z několika dochovaných lidových her. Podkladem byla Rakovnická vánoční hra, dále pak Komedie vánoční o narození Pána Ježíše Krista a Actus pobožný o narození Syna božího, Pána našeho Ježíše Krista.

Vánoce jsou právem označované za nejkrásnější svátky roku, ale v posledních letech se v mnoha rodinách změnily v konzumní záležitost a vlastní duchovní podstata těchto svátků ustoupila do pozadí, s následky na citovém životě všech. Divadlo Litera se chce svým počinem tomuto trendu postavit a přispět k opětovnému návratu k duchovním hodnotám, k rozvíjení našich nejlepších národních tradic. Též chceme tímto rodinným představením pomoci, právě v tomto svátečním období, k utužení citových i sociálních vazeb napříč generacemi.