Kratochvílení 2017: V kruhu

Kratochvílení 2017: V kruhu

Čt 10. srpna 2017 21:00
Zámek Kratochvíle, Petrův Dvůr 9, Netolice
V roce 1997 přijalo Divadlo Continuo pozvání kastelána zámku Kratochvíle, pana Vojty Troupa a zrealizovalo v prostorách renesanční zahrady a vodního příkopu zámku svůj první projekt v nedivadelním prostoru. Původně mělo jít jen o jednorázový projekt. Již během tohoto prvního setkání však vznikla silná vazba mezi poetikou Divadla Continuo a prostoru Kratochvíle. Projekt se tak na Kratochvíli zabydlel a probíhal zde i v dalších letech (1997 – 2006). Zatím poslední projekt se na Kratochvíli uskutečnil v roce 2006 za účasti významného polského režiséra Leszka Madzika, tvůrce světoznámé Sceny Plasticznej z Ljublinu. Od roku 2007 Divadlo Continuo rozvíjelo tento svůj specifický divadelní žánr na mnoha dalších místech v blízkém či vzdálenějším okolí svého sídla Švestkový Dvůr v Malovicích, kde divadlo od roku 1995 sídlí.
Pravidelné letní site specific projekty se tak uskutečnily na hladině rybníka Otrhanec v Malovicích, ve vlaku a v okolní krajině místní lokální tratě Netolice - Malovice, v prostorách bývalé cihelny ve Vodňanech, ve sklepení galerie Sladovna v Písku, v prostorách bývalého Schwarzenbergského statku Rábín a v loňském roce ve dvoře nově zrekonstruovaného prostoru Švestkového Dvora. Po deseti letech výzkumů, hledání a experimentů v nejrůznějších nedivadelních prostorech a 20 let od prvního Kratochvílení se Divadlo Continuo rozhodlo znovu se na Kratochvíli vrátit a letošní projekt znovu připravit v prostorách renesanční zahrady a vodního příkopu.
Vždy od 21:00 Dítě do 10 let zdarma!