Lˈamour

Lˈamour

So 14. dubna 2018 19:30
Studio Alta, U Českých loděnic 4, Praha
L'amour je experimentem, je hledáním lásky jako prostoru „mezi“. V tomto prostoru někdo k tomu, aby druhého opravdu miloval, potřebuje v sobě najít schopnost objevovat, plně se vztahu účastnit, respektovat a přijmout hodnotu odlišnosti toho druhého – bez předsudků a souzení.
Představení vzniklo metodou „devised theatre“, způsobem kolektivní tvorby, kdy představení nevzniká podle předem daného scénáře, ale pramení z dialogů mezi všemi zúčastněnými a vychází z improvizací při zkoušení.