Lidská tragikomedie
Zobrazit fotky

Lidská tragikomedie

Po 30. prosince 2019 19.00
Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 39, Praha
Činohra
Koupit vstupenky
Přehrát video
Lidská tragikomedie je nejvýznamnější a také nejzábavnější divadelní hrou originálního, ve své době nedoceněného českého filozofa a spisovatele Ladislava Klímy. Groteskní filozofické drama, ve kterém se pět spolužáků setkává na oslavě maturity, poté po třiceti a znovu po pětadvaceti letech, je satiricko-ironickým podobenstvím o ztroskotání velkolepých mladických snů v přízemní šedi života. Rozdílné povahy a životní postoje pětice čerstvých maturantů – básníka, vládce, vědátora, požitkáře a filozofa sjednocuje společné mladické velikášství a pyšné přesvědčení, že zůstanou věrni svým dosavadním ideálům a „dobydou svět“. Pouze Odjinud, jenž se vyřazuje už svým jménem ze společnosti dravě ctižádostivých mládenců, není na své mystické životní cestě zklamán; velkolepé sny všech ostatních se v konfrontaci s životní realitou zvrhnou v trapné karikatury svých původních ideálů. Snad jen Pulec, který ještě úplně neztratil touhu po vznešenosti a svobodě ducha, je nakonec vzat autorem na milost – možná proto, že se do jeho postavy – podobně jako do Odjinuda – sám Klíma projektuje. Přes všechen hořce groteskní a osvobodivý smích, který nade vším burácí, je Lidská tragikomedie i hrou až jímavě vypovídající o křehkosti člověka a jeho údělu. Ironický a sebeironický tón, jímž autor mluví o otázkách života a smrti, o smrti jako pokračování života, v závěru přerůstá v sarkastické přitakání pozemské realitě: „Neztrácejme ani vteřinu, ten čas je ztracen, který nestráví člověk v hospodě!… Ó, jak nekonečně krásný a dobrý stane se svět, stane-li se člověk jen malininko rozumnější a bláznivější!“
 
Účinkují
 
 Marek Němec Odjinud 
 Jan Vondráček Jaroslav Pulec 
 Martin Matejka Alois Kantorka 
 Miroslav Táborský Vladimír Shoř 
 Miroslav Hanuš Emil Obnos 
 Vlastimil Zavřel Hubácius, hospodský 
 Veronika Lazorčáková Beránková, teta Pulcova / Doubravka, dcera Kantorky 
 Magdalena Zimová Děvče z ulice / Brigita, žena Shořova 
 Tomáš Turek Štamgasti / lokajové / důstojníci / strážníci 
 Jan Meduna Štamgasti / lokajové / důstojníci / strážníci

Další termíny

Ne 25. října 19.00
Zobrazit celý program divadla