Máj

Máj

Po 24. června 09:00
Délka: 50 min
Premiéra: 22. 5. 2022
Autor: Karel Hynek Mácha
Režie: Ivan Acher
Hrají: Hana Tomáš Briešťanská, Tereza Maxmilián Marečková, Dominik Teleky, Lenka Balleková

Máj Divadla Ludus vznikl jako originální jevištní dílo, jehož organickou součástí je celá básnická skladba Máchova Máje, vetkaná do živé hudební a výtvarné kompozice. Protože opisy přírody a extatické a agonické snové obrazy nabízejí bohatý materiál pro divadelní syntézu, představení se tedy nevydává cestou klasické činoherní adaptace. Naopak se zajímá o bezprostřední působení živého slova, hudby, zpěvu a „neiluzivní“ naživo tvořené jevištní krajiny. Máchův Máj představuje ryzí podobu romantismu v literárním kánonu stejně jako v estetickém a myšlenkovém proudu. Je součástí učebnicové klasiky, nicméně pro jeho alespoň trochu hlubší pochopení nestačí donekonečna opisované čtenářské deníky. Pro mladou generaci je to dílo iniciačním potenciálem spojené se zažíváním citových vzplanutí existenciálních bouřek, s objevováním temné stránky přírody a života. Tvůrci chtějí, aby studenti a jejich učitelé nepodlehli stereotypní představě, že díla literárního romantismu „šuští“ papírem a jsou mladým lidem nesrozumitelně vzdálené.