Manifest možností

Manifest možností

Čt 13. května 19.00
Moving Station – JOHAN, Koperníkova 56, Plzeň
Drama
Divadelní inscenace „Manifest možností“ Petry Fornayové nahlíží na historickou událost Sametové revoluce.
Sametová revoluce byla pro většinu z nás zlomovým momentem. Představení „Manifest možností“ nechce být objektivním výčtem událostí, ale manifestem různých úhlů pohledu, ze kterých můžeme na revoluci a období kolem ní nazírat. Zdůrazňuje témata svobody, lidskosti, vzájemnosti a solidarity.