Marie Antoinetta

Marie Antoinetta

So 18. května 18:30
Divadlo Antonína Dvořáka, Smetanovo náměstí 3104/8A, Ostrava
Drama Činohra
Délka 150 minut

„Jedinec může vehnat masu do vášně, ale téměř nikdy se mu již nepodaří rozpoutanou vášeň opět spoutat.“


Marie Antoinetta, dcera Marie Terezie, byla z politických důvodů provdána za mladého francouzského krále Ludvíka XVI., aby sňatek napomohl sjednocení dvou evropských mocností a dvou velkých vládnoucích rodů – Habsburků s Bourbony. A tak se teprve patnáctiletá dívka z přísného tereziánského prostředí ocitla na pompézním dvoře v paláci ve Versailles. Brzy si manýry dvora osvojila natolik, že se stala rokokovou ikonou, královnou módy, přepychu a rozmařilého plýtvání. Do dějin vstoupila těmi nejvýstřednějšími parukami, šaty a šperky na jedno použití. Královnino rozhazování kontrastovalo se stoupající bídou francouzského lidu, díky čemuž se stala symbolem vší neřesti a plýtvání a jednou z nejpodstatnějších rozbušek Velké francouzské revoluce. A stejně tak rychle, jako osud vynesl Marii Antoinettu na vrchol slávy a obdivu, ji také srazil do nenávisti a potupy, z královských komnat ji uvrhl do žaláře a z pozlaceného kočáru na popravčí káru. Život jedné ženy tak zrcadlí bouřlivé dějinné události, které přerodily Evropu a daly vznik moderní republice. Strhující příběh, na jehož konci zní mrazivý svistot padající gilotiny.

Marie Antoinetta: Sára Erlebachová

Ludvík XVI.: Daniel Hrůza

Stefan Zweig: Tomáš Jirman

Lotte Altmann: Aneta Kaluža Klimešová

Mercy: Jan Fišar

a další

Překlad: Bedřich Vaníček

Dramatizace: Pavel Gejguš, Markéta Bocková

Úprava textu: Vojtěch Štěpánek

Režie: Vojtěch Štěpánek

Dramaturgie: Norbert Závodský

Scéna: David Janošek

Kostýmy: David Janošek

Inspicient: Ivetta Dienešová

Text sleduje: Hana Heralová