Martýr

Martýr

Čt 18. dubna 14:30
Drama

Inscenace hry současného německého dramatika světového formátu Mariuse von Mayenburga je generační výpovědí studentů absolventského ročníku VŠMU.

Nezájem a společenská hluchota se v současnosti těžce podepisují zejména na mladé generaci. Zástupce této generace – Benjamin, hledá spásu v Bibli. Může však dva tisíce let stará kniha poskytnout odpovědi na otázky dneška? Nebo se v rukou nesprávného člověka může stát zbraní, s níž bude terorizovat své okolí? A jsou lidé jako společnost připraveni převzít odpovědnost za důsledky svého nezájmu a ignorance? Hra se odehrává ve škole – mezi žáky a učiteli. Právě toto dramatické zasazení textu přimělo k rozhodnutí inscenovat ji ve školním divadle, s možností hrát ji především pro mladé publikum a se zaměřením na témata, kterými se mladí lidé v dnešní době zabývají (narůstající mezigenerační propast, workoholismus, nefunkční a zastaralé vyučovací postupy, homofobie a podobně).

Divadelní fakulta je jednou ze tří fakult Vysoké školy múzických umění v Bratislavě a připravuje budoucí profesionální divadelní tvůrce pro praxi v širokém spektru profesí. Posláním Divadelní fakulty je rozvíjet talent a dovednosti studentů všech divadelních profesí, vzdělávat je a podporovat jejich zájmy. Společným jádrem činnosti fakulty je tvůrčí umělecká činnost a její reflexe, která probíhá v rámci výuky i mimo ni. Studenti Katedry herectví, Katedry režie a dramaturgie, Katedry scénografie a Katedry loutkářství pracují ve čtyřech inscenačních prostorách – v divadle Lab, na menších scénách Burkovna a Kaplnka a také ve Studiu 1 určeném pro inscenace katedry loutkářství.

Představení probíhá v rámci 34. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol Setkání/Encounter 2024.