Mnohodinec

Mnohodinec

Pá 23. září 19.30
Studio Alta, U Výstaviště 21, Praha
Alternativní

Performativní ne-sólo.

Mnohodinec je kolektivní tvorba umělců, která skrze konkrétní tělo Lucie Kašiarové přináší na jeviště neuchopitelná fakta a vytváří prostor, v němž neexistuje minulost ani budoucnost. Prostor, ve kterém na malou chvíli chtějí společně čelit nevyslovitelnému, nedořečenému, neuchopitelnému. Přičemž smysl tkví v čelení nikoliv ve sdělení nebo v závěru.

Lucia Kašiarová, autorka, o inscenaci: Zajímá mě, jak se společně dívat na prolínání osobních a obecných zkušeností. Kde končí jeden a začíná druhý? Skrze mé tělo, hlas a představivost hledám a aplikuji metody, jak ono prolínání zhmotnit a nahlédnout – jak mít svou vlastní autonomii a přece se prolínat v mnohodinosti. Náhoda, chyba, superpozice, tanec, fyzika, vesmír a pohyb jsou pro mě výchozím bodem k akci. Slovem i tělem. Kolik čtverců musím nakreslit, aby vznikl kruh? Jak daleko musím být, abych viděla sama sebe? Jak blízko musím být, abych viděla celek?

V roce 2021 jsou všechny akce v Altě zdarma: V době pandemie jsme neměli možnost se s vámi potkávat osobně a otevřít Altu široké veřejnosti. Teď, když je to možné, vám proto chceme být ještě blíž. Rozhodli jsme se, že na naše programy v roce 2021 nebudeme vybírat žádné vstupné, aby mohl přijít opravdu každý. Kulturu všem!