Nabucco
Zobrazit fotky

Nabucco

Čt 5. září 19:00
Státní opera, Wilsonova 4, Praha
Opera
Délka 155 minut

Fenomenální sborové scény, extrémně vypjaté virtuózní árie a také stále aktuální témata o expanzivní válce, touze po moci, zradě, intrikách, lásce, životě a smrti jsou důvodem, proč je Nabucco stálou součástí repertoáru operních divadel.
Dramatický operní příběh o podmanění Izraelitů babylónským králem zůstává dodnes jedním z nejznámějších děl Giuseppa Verdiho. Fenomenální sborové scény, extrémně vypjaté virtuózní árie a také stále aktuální témata o expanzivní válce, touze po moci, zradě, intrikách, lásce, životě a smrti jsou důvodem, proč je Nabucco stálou součástí repertoáru operních divadel.

Titulním hrdinou je skutečná historická postava, babylónský král Nabuchodonozor. Příběh začíná zničením historického Šalomounova chrámu v roce 587 př. Kr. Nabuchodonozorova (Nabuccova) konverze k judaismu a propuštění Židů z babylónského zajetí jsou však již literární fikcí Verdiho libretisty stejně jako komplikované vztahy v Nabuccově rodině a svár jeho dvou nevlastních dcer o lásku téhož muže i o trůn. Libreto tak volně spojilo historické reálie s biblickou legendou i básnickou fantazií a umožnilo Giuseppu Verdimu v jeho třetí opeře poprvé naplno prokázat ohromnou uměleckou sílu.

Mimořádný úspěch opery při premiéře v milánské La Scale roku 1842 odstartoval cestu osmadvacetiletého skladatele ke slávě. Nejslavnější sborová operní scéna „Va, pensiero, sull‘ali dorate“ („Leť, myšlenko, na zlatých křídlech“) vyjadřovala naději hebrejských exulantů na svobodu. Ve Verdiho době se stala symbolem odporu Italů proti rakouské nadvládě, neoficiální národní hymnou tehdy ještě nesjednocené a nesvobodné Itálie, a roli politického apelu si udržela dodnes. Verdiho libretista našel inspiraci v Žalmu 137 a na žalmech a biblické symbolice založil svou koncepci současné inscenace také režisér Tomáš Pilař.
Koprodukce se Slovenským národním divadlem. (Fotografie z představení SND)
Režie: Tomáš Pilař

Scéna: Petr Vítek

Kostýmy: Dana Haklová

Choreografie: Martin Šinták

Světelný design: Daniel Tesař
Dirigent: Andrij Jurkevyč
Sbor Státní opery

Orchestr Státní opery

Nabucco
Nikoloz Lagvilava
Štěpán Drobit
Abigaile
Lilla Lee
Oksana Nosatova
Fenena
Markéta Cukrová
Stanislava Jirků
Ismael
Richard Samek
Josef Moravec
Zachariáš
Ivo Stánčev
Iurie Maimescu
a další

Další termíny

So 24. srpna 18:00
Čt 29. srpna 19:00
Ne 1. září 17:00
Ne 8. září 18:00
Zobrazit celý program divadla