No More Theatre!

No More Theatre!

So 12. září 2020 16.00
Pivovar Sedlec, Zámecká 136, Kutná Hora
Alternativní
Izolace. Osobní status nebo okolnostmi vynucená sociální existence? Je společnost opium lidstva?
Dva tuláci se setkávají uprostřed zaniklého pivovaru, neznají navzájem svoji řeč, a přesto jsou schopni si porozumět, sdílet zkušenosti. Elementární, pradávné divadelní prostředky se znovu reaktualizují a nachází své uplatnění jako prostředek univerzální lidské komunikace, rituál sdílení. Inscenace vychází z autobiografických zkušeností autorů, kteří v touze po osobní i umělecké svobodě odmítají nejen účinkování v komerčních projektech, ale i angažmá v divadlech tradičního typu. Jejich vzpoura proti etablovanému (divadelnímu) umění nebo tomu, co se v dnešní komercionalizované společnosti za (divadelní) umění vydává, je ovšem vykoupena ekonomickou i společenskou izolací.
Projekt vznikl ve spolupráci ruského performera Janise Povilaitise, který byl hostem networkingových setkání na předchozím ročníku festivalu, a českého performera Jakuba Gottwalda, který patří ke kmenovým spolupracovníkům Divadla X10.