Ostrovy

Ostrovy

Ne 9. srpna 2020 21.00
rybník Otrhanec, Malovice
Alternativní
Mezinárodní divadelní site specific projekt.
Každoroční letní site specific projekt, který Divadlo Continuo pořádá již od roku 1997, se letos uskuteční v otevřené krajině v blízkosti Švestkového Dvora v Malovicích, sídla Divadla Continuo. Břeh a hladina rybníka, pole, louky, polní cesty, koruny stromů i nepoužívaná trať místní lokálky. Všechna tato místa se stanou dějištěm divadelních akcí, výtvarných a zvukových instalací, které budou moci diváci projektu zhlédnout v libovolném pořadí a poskládat si tak svůj vlastní příběh. Putování zšeřelou krajinou kolem rybníka. Ostrovy v krajině Malovicka každý večer od 6. do 13. srpna, vždy od 21 hodin.
Divadlo Continuo pozvalo k účasti na projektu dvacítku mladých umělců, studentů uměleckých škol i začínající profesionály, aby společně s nimi vytvořili projekt pokoušející se reflektovat současnou společenskou situaci očima mladých lidí z několika evropských zemí.
Společenská témata, o kterých všichni každý den mluví, věci, které člověk každodenně žije, ale neodvažuje se je vyslovit ani před sebou samým. Ohlušující banality i intimní zpovědi šeptané tak tiše, že je lze jen stěží zaslechnout. Útržky poezie, novinových zpráv, fragmenty lidských příběhů… Ostrovy…
Informace o konání:
 • Představení trvá přibližně 1,5 hodiny, koná se v otevřeném prostoru u rybníka Otrhanec v těsné blízkosti Švestkového Dvora v Malovicích
 • Představení se předem neruší ani v případě nepříznivé předpovědi. O zrušení představení se rozhoduje v době plánovaného začátku.
 • Pokud prší v době začátku představení, Divadlo Continuo si vyhrazuje právo posunout začátek představení.
 • Představení může začít i probíhat za nepříznivého počasí, pokud to neohrozí zdraví vystupujících či návštěvníků.
 • Pokud je představení zrušeno do 30 minut po začátku představení, vzniká nárok na vrácení vstupného.
 • Pokud je představení zrušeno po více než 30 minutách, nárok na vrácení vstupného nevzniká.
Doporučení organizátora:
 • Představení se koná po setmění, je doporučeno si vzít teplé oblečení a pevnou obuv.
 • Během představení není možné používat deštníky, které dalším omezují viditelnost, proto je nutné vybavit se pláštěnkami.
 • Během představení je zakázáno používat fotoaparáty, kamery a mobilní telefony či jakkoli jinak pořizovat audiovizuální záznamy.
 • Je zakázáno používat vlastní světelné zdroje (baterky, čelovky, svítilny v mobilních telefonech atd …).
 • Na akci není možné přivést své domácí mazlíčky.