Plný zuby

Ne 9. června 18:15
Vzlet, Holandská 669/1, Praha
Alternativní
Režie: Jiří Ondra, Erika Merjavá

Co by se mohlo stát? Nic. Ty jsi vinen! Ty jsi vinen! Ty jsi vinen! Ty jsi vinen! Ty jsi vinen! Ty jsi vinen! Ty jsi vinen! Ty jsi vinen! Osm příběhů, jedna otázka a pouze jedna odpověď. Byls to ty!

Autorské představení skupiny Spektákl (15–20 let).