Přicházejí. Co chtějí? Co chceme?

Přicházejí. Co chtějí? Co chceme?

Út 19. září 19.00
Moving Station – JOHAN, Koperníkova 56, Plzeň
Drama

„Lidé se scházeli na břehu a dívali se, jak mizí jejich řeka. Lidé rádi sledují své vlastní neštěstí.“ (Ryszard Kapuściński)

Inscenace o překračování hranic, státních i svých vlastních. Přicházejí z Běloruska, Ukrajiny, Sýrie, Jemenu, Konga. Evropa se mění v pohraničí, kde se prolínají a střetávají kultury. Proměňují se hranice, jedny se stírají, jiné opevňují, vytyčují se nové. A na každé straně každé hranice je jiná část pravdy o světě, o lidech samotných. Co všechno ztrácejí ti, kteří opouštějí domovy? Co ztrácí ten, kdo překračuje meze vlastního pohodlí, bezpečí, naučeného způsobu života? Co získává člověk, když to dělá? Čím se liší příchozí z Iráku, Sýrie, Jemenu a příchozí z Ukrajiny, a čím se liší od Čechů?

Ty války a krize už trvají příliš dlouho. Kde jsou hranice našeho vcítění a soucitu?

Délka představení: 70 min. + 60 min. diskuze