Proroctví

Proroctví

Ne 18. října 19.30
Studio Alta, U Výstaviště 21, Praha
Alternativní
zrušeno
Nonverbální představení s českým komentářem.
Postapokalyptické výtvarné divadlo s maskami a objekty, vycházející z textu projevu Lee Browna, člena klanu Vlků z národa východních Čerokíjů na kontinentální domorodé rada v roce 1986 v Tanana, údolí Fairgrounds, Fairbanks, Aljaška.
V tomto projevu se snoubí orální odkaz mytologie severoamerických indiánů o vzniku vesmíru, země, rozdělení lidských ras, jejich poslání v průběhu dějin lidstva a možných cest a směrů kudy by se člověk mohl ubírat. Podle Lee Browna se nyní nacházíme v určitém zásadním dějinném uzlu. Podle určitých proroctví, které se podle indiánů naplňují máme poslední možnost se pozastavit a pokusit se rozpomenout na odkaz našich předků, na který jsme zapomněli. Poselstvím je zde je zpráva o moderním světě viděná zkreslenou optikou zdivočelých new age kazatelů, pro které má stará indiánská moudrost, popkulturní harampádí i kolovrátková new age hudba stejnou váhu. Druhý plán zde vytváří estetika blešího trhu jako protiváha duchovního prostoru.
„Byl věk nerostu, skály. Byl věk rostliny. A dnes jsme ve věku zvířete, který se chýlí ke konci a přichází věk člověka. Až se ve věku člověka ocitneme, uvolní se v nás nejvyšší a nejmocnější síly, jež dřímají v našem nitru. Uvolní se z toho světla či duše, které si neseme v naší mysli. Ale teď se blížíme ke konci věku zvířete a poznali jsme sami sebe a naučili se, co to znamená být na této zemi zvířetem.“