Spravedlivý trest

Spravedlivý trest

Po 2. října 19.00
Stará aréna, 28. října 49/23, Ostrava

Scénické čtení v rámci Večerů s klasiky.

Cyklus věnovaný tomuto repertoáru, který se skládá z besed a scénických čtení klasických divadelních her přeložených do češtiny. Cyklus zahrnuje čtyři scénická čtení, v nichž čeští herci vystupovali pod vedením španělských režisérů. Hru Spravedlivý trest Lope de Vega napsal v roce 1631, ve svých 69 letech. V této tragédii Lope vypráví o milostném poměru hraběte Federica s Casandrou, mladou manželkou jeho otce, vévody z Ferrary, a o reakci vévody, když nevěru odhalí. Hlavním tématem hry je čest, která se projevuje v trestu, který vévoda milencům uloží tím, že skutečnou příčinu (jejich zneuctění) skryje pod falešnou politickou kauzu.