Vnímání

Vnímání

So 28. března 19.30
HaDivadlo, Poštovská 8d, Brno
Alternativní, Drama
zrušeno
Autorský scénický experiment inspirovaný románem Philippa Toussainta Koupelna.
„Když jsem se zamyslel nad rozličným pachtěním a nad nebezpečím a útrapami, jež postupují lidé, často jsem si říkal, že všechno to neštěstí lidí má jediný původ – a to, že nedovedou pokojně setrvávat v jedné místnosti.“ Myšlenky, Blaise Pascal.
Hranice mezi prací a volným časem bude v nové etapě dějin určované klimatickou krizí nutně redefinovaná. Když je herec na jevišti, tak pracuje, když je ve svém bytě, tak prožívá svůj volný čas. Čas mimo práci je v moderní společnosti zaplněn aktivitou, snažíme se ho trávit produktivně – definuje nás přece produkce! Ale co když se na scéně objeví pokoj hercova bytu? Co když je ohrožen hercův výkon absencí děje, nebo konfliktu? Může se stát ono Nic spojené s neproduktivitou (pro udržitelnou budoucnost tolik důležité) tématem? Dá se Nic zobrazit? Volně bloudící mysl. Soustředění se na mimolidské prvky tvořící skutečnost bytu rovnocenně člověku. Zkoumání světla. Péře o pokojové rostliny. Návštěva přítele. Sdílení únavy s planetou. Rozhovory o produktivitě. Co jsou úkoly umění dnes? Umí umění být avantgardou neproduktivity, nebo je ze své podstaty spřízněno s produkcí? Nová sezona. Nový román. Dá se být pořád nový? Jak se oprostit od nadbytku v umění? Bytí versus znamenání. Ubírání prvků. Oproštění se. Pomalost. Nerůst. Může být člověk pozorován na stejné úrovni jako kámen? Mu znamená japonsky Nic.

Další termíny

Čt 8. října 19.30
Čt 15. října 19.30
Zobrazit celý program divadla