WHOMAN - Můžou se i muži stát lidmi?

WHOMAN - Můžou se i muži stát lidmi?

Út 20. února 19:00
Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice
Pohybová a taneční esej o křehkosti, na niž mají právo i muži.

Co smím? Co nesmím? Co musím? Můžu to, co cítím uvnitř, cítit i navenek? Jsem muž.
„Zkoumáme stereotypy, normy a očekávání, které jsme se naučili, které jsme si vytvořili, které jsme si zautomatizovali a snažíme se je odlupovat. Toto „odlupování” zpracováváme a zpřítomňujeme na jevišti. Jak komunikovat, abychom nic nevnucovali, ale zároveň vyjádřili to, co cítíme? Hledáme na jevišti svět, v němž by měly/i být vidět všechny/všichni takové/takoví, jaké/jací jsou i s jejich emocemi. (Jiří Šimek, Peter Šavel a Marta Ljubková)

Produkce: Ufftenživot &Studio ALTA
Performeři: Peter Šavel, Jiří Šimek 
Dramaturgická a kreativní spolupráce: Marta Ljubková


Pořádá Taje z.s. ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu Ostrovy v pohybu, který je realizován za podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Pardubice.
Inscenace Whoman je součástí projektu „Spolupráce kulturních domů: Studio ALTA, Baerum Kulturhus a Black Box Teater“, který je podpořen z finančních mechanismů EHP (EEA grants). Příjemcem dotace je ALT@RT z.ú.

www.whoman.cz
Vstupné:  200 Kč dospělí  (na místě 50 % sleva pro studenty)