Zpovědi a odposlechy

Zpovědi a odposlechy

Čt 25. listopadu 19.00
Divadlo Orfeus, Plzeňská 76, Praha
Zásadní dílo nejen svého autora, ale i současné české literatury. Ve chvíli, kdy všeho je moc a nic nemá váhu, ozývá se jasný hlas hluboké vnitřní meditace. Bez těkavé kupovitosti, bez sentimentality, bez takzvaného poetického oparu nebo kouřové clony, která tak ráda v divadle i na jevišti dnešního světa nahrazuje poctivě vyložené karty. Je v tom odpovědnost za život, v němž jsme „každý sám za sebe“. Je to neúprosná poezie rozkoše i bolesti z myšlení, ale taky plná zvědavosti a údivu, překvapení. Vtipu ironického i dětsky hravého.
Přednes: Radim Vašinka