Chvála bláznovství

Chvála bláznovství

Čt 2. listopadu 2017 19:30
KD Rubín, Makovského náměstí, Brno
Hrají: Filip Blažek, Martin Hofmann, Michal Slaný, Lenka Zahradnická a Šárka Opršálová
Chvála bláznovství je příběhem dvou přátel Ellinga a Kjella Bjarna, jež spolu sdíleli pokoj v ústavu pro duševně choré, a kteří stojí před velkou výzvou začít společný život mimo stěny léčebny.
Divák se stává svědkem jejich střetávání se s každodenní realitou, která je pro oba přátele komplikovaná a přináší řadu velmi humorných situací, zároveň však, pod odlehčeným tónem, dobře rozumí osamocenosti hrdinů, jejich strachu z lidí i touze po lásce a přátelství.

Elling a Kjell stojí na prahu nového opravdového života...
KDO ŘÍKÁ, ŽE NENÍ MAGOR, NEŘÍKÁ PRAVDU