Drobečky z perníku

Drobečky z perníku

St 27. července 2022 20:30
Komedie
zrušeno

Něko­lik běž­ných život­ních situ­a­cí, kte­ré musí řešit alko­ho­lič­ka prá­vě pro­puš­tě­ná z léče­ní, její nedo­spě­lá dce­ra a stá­le neú­spěš­ný herec, čeka­jí­cí na pří­le­ži­tost, kte­rá nepři­chá­zí. Tragi­ko­mic­ký pří­běh s nadě­jepl­ným koncem.