Gin Game

Gin Game

Ne 27. února 2022 19:00
Divadlo Bolka Polívky, Jakubské náměstí 5, Brno
Drama Komedie

Fon­sie a Weller si v domo­vě seni­o­rů při­pa­da­jí stej­ně jako pro nepo­třeb­nost odlo­že­né věci v baza­ru. Potká­va­jí se náho­dou, on ji pře­mlu­ví ke hře. Weller zná dopo­drob­na všech­na pra­vi­dla a záko­ni­tos­ti své oblí­be­né karet­ní hry. Fon­sie je začá­teč­ni­ce, kte­rá má štěs­tí. Jen­že štěs­tí občas máme tam, kde ho nepo­tře­bu­je­me. Kaž­dá jejich zapo­ča­tá kon­ver­za­ce se postup­ně stá­vá bitvou. Nevsa­di­li se o nic, ale vypa­dá to, že je v sáz­ce celý jejich život.