Kacířské eseje

Kacířské eseje

Út 11. června 20:00
Studio Hrdinů, Dukelských hrdinů 47, Praha
Drama
Délka: 80 min
Premiéra: 16. 1. 2020
Autor: Miroslav Bambušek
Režie: Miroslav Bambušek
Hrají: Miloslav Mejzlík, Stanislav Majer, Pasi Mäkelä, Jakub Gottwald, Marek Pospíchal, Vladimír Franz, Miroslav Petříček, Štěpán Chlouba
Projekt Kacířské eseje se soustředí na osobnost filosofa Jana Patočky a myšlenkovou sumu obsaženou v jeho rozsáhlém díle. Pro Jana Patočku bylo prvořadým úkolem myslitele, ale i běžného občana, starat se o obecné dobro, o společnost, které je součástí. Jan Patočka v předvečer vzniku Charty 77 říká: „Dnes běží o to, aby pohnutky jednání neležely nadále jedině nebo převahou v oblasti strachu a zvýhodnění, nýbrž v úctě k tomu, co je v člověku vyššího, v porozumění pro povinnost, pro obecné dobré, pro nezbytnost vzít na sebe v tomto směru i nepohodlí, nepochopení a riziko.“
V dramatickém textu, jehož autorem je M. Bambušek, půjde také o snahu otevřít Patočkův myšlenkový svět, zpřístupnit a předat jej laické veřejnosti, dostat tuto filosofii k lidem, kteří s filosofií běžně nepřicházejí do styku a pro něž jsou Patočkovy texty neprostupné myšlenkové bludiště. Důvod pro to je jediný: Jan Patočka neustále nepřestává vést k tomu, abychom viděli, co je život a jaký může být, že život nemá být pouhé přežívání, že nemáme být pouhými bezmocnými, konzumními nevolníky života, ale že se spíš máme starat, pečovat o obecné dobré, o obec, že máme vzít do svých rukou osud svůj a osud světa, za který jsme odpovědni svým předkům i potomkům.
Dramatický text Kacířské eseje vzniká ve spolupráci s filosofy Ivanem Chvatíkem, Janem Sokolem, Miroslavem Petříčkem.