Panna Orleánská

Panna Orleánská

So 21. listopadu 2020 20.00
Divadlo D21, Záhřebská 21, Praha
Drama
zrušeno
Inscenace oživovacího obřadu na motivy pramenů a děl o Janě z Arku.
„Krásná poutnice – je temná noc a vy to dobře znáte – jak duchové zlí jako lítice – za noci všude pokoušejí svaté – Tělo do hrobu přísluší – běda, kdos nedbal o duši!”
Inspirováno skutečnými událostmi, příběhem Panny, mravnou básní Voltaira, exorcismem, K. J. Erbenem a hřbitovem ve Velharticích.